Home

Opłaty

Wszystkie koszty, które wiążą się z podpisywaną umową pożyczki przedstawiane są w wyjątkowo klarowny sposób jeszcze zanim dojdzie do zawarcia umowy. Cały proces prowadzony jest na podstawie bardzo jasnego przykładu. Przestrzegane jest także prawo, które obowiązuje na terenie naszego kraju. W grę wchodzi przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Dodatkowe koszty wynikające z podpisaniem umowy o pożyczenie pieniędzy stosowane są dopiero wówczas, kiedy pożyczka nie jest spłacana terminowo.

Całkowity koszt pożyczki

Termin ten obejmuje wszystkie koszty, które ponoszone są w związku z podjęciem decyzji o podpisaniu umowy pożyczki. Chodzi w tym wypadku o:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki, marże;
 • wszystkie koszty usług o charakterze dodatkowych, jeśli trzeba ponieść je do tego, aby pożyczka można zostać udzielona. W tym wypadku w grę wchodzą przede wszystkim koszty ubezpieczenia.

Jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczkodawca ma obowiązek przedstawić w sposób dokładny i wyczerpujący wszystkie koszty całkowite, które związane są z udzieleniem pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki

Pod tym terminem kryje się z kolei suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca wskazał w zawartej umowie.

Całkowita kwota do zapłaty

To termin używany dla oznaczenia sumy całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa

To termin używany dla określenia w sposób procentowy całkowitego kosztu pożyczki. Uwzględnione są w tym wypadku wszystkie koszty, do których zalicza się:

 • odsetki
 • prowizje

Uwzględnione są tu także wszystkie inne opłaty, które pożyczkobiorca ma zgodnie z podpisaną umową obowiązek spłacić. RRSO zawsze wyraża się w skali jednego roku. Wartość RRSO jest w każdym przypadku określana w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni od dnia, w którym umowa została podpisana. Nie musi przy tym podawać powodów swojej decyzji. Aby było to możliwe, niezbędne jest wypełnienie, a następnie przesłanie do pożyczkodawcy oświadczenia, które zgodne jest z dostarczonym przez niego wzorem. Nie można zapomnieć oczywiście o oddaniu kwoty, która została pożyczona. To także musi odbyć się zgodnie z regulaminem, który pożyczkodawca określił, a który przy podpisywaniu umowy pożyczkobiorca zaakceptował.

Możliwe jest także wcześniejsze spłacenie części, a nawet całej pożyczonej kwoty. W przypadku spłacenia całości pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega zmniejszeniu o koszty odnoszące się do okresu, o który zmniejszeniu uległ okres kredytowania. Ma to miejsce również wtedy, kiedy koszta poniesiona jeszcze przed spłatą zobowiązania. Jeżeli w grę wchodzi spłacenie jedynie części zobowiązania, koszt pożyczki zostaje zmniejszony adekwatnie do wysokości należności, którą już spłacono.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

W zdecydowanej większości przypadku jest to zależne od indywidualnej decyzji pożyczkobiorcy. Zawsze jednak wymagane jest uiszczenie dodatkowej płaty, której wysokość może być różna i zależna jest od pożyczkodawcy. Informacje o wysokości opłat, które stosowane są w przypadku przedłużenia okresu spłaty pożyczkobiorca dostaje od pożyczkodawcy jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie. Warto jeszcze przed podpisaniem umowy dopytać o to, jak dokładnie wyglądają zasady przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Czas, o jaki termin spłaty pożyczki może zostać wydłużony jest bardzo różny. W przeważającej liczbie przypadków wynosi od pięciu do sześćdziesięciu dni. Niespłacenie pożyczki

W przypadku niespłacania zobowiązań w terminie, pożyczkodawcy przysługuje prawo do prowadzenia zarówno czynności upominawczych, jak i windykacyjnych. Ich koszty zawsze ponosi pożyczkobiorca. W przypadku konieczności dochodzenia należności na drodze sądowej, to na pożyczkobiorcę mogą zostać nałożone koszty sądowe. Każdy dzień spóźnienia wiąże się również z koniecznością zapłacenia karnych odsetek.

Odbierz 1000 zł
jeszcze dzisiaj!

3 proste kroki

 1. Aplikacja

  Złożenie wniosku zajmuje
  jedynie kilka minut

 2. Weryfikacja

  Gwarancja
  szybkiej odpowiedzi

 3. Szybki przelew

  Gotówka u Ciebie
  na koncie w ciągu godziny

Masz pytanie? Napisz tutaj a odpowiemy w ciągu 24h

Zadaj pytanie